Čtenářský klub v knihovně

Milí rodiče, milé děti. Od května 2024 bude v naší knihovně pro ty nejmenší čtenáře zřízen Čtenářská klub. Budeme si spolu číst knížky, které nás baví, povídat si o nich, něco si nakreslíme. Scházet se budeme každé pondělí od 14:00 hodin v knihovně.

Cílem čtenářského klubu je rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost.

 

Od května 2024 bude knihovna otevřena i v pondělí od 13 - 17 hodin

                      

KNIHOVNA MÁ TAKÉ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY, NAJDETE NÁS POD  " Místní knihovna Hodonice"

 

     Vážení senioři, od října 2024 jsme si pro Vás připravili v zimním semestru 2024/2025 VU3V další dva kurzy, cena každého kurzu je 400,- Kč.

 

     Od 2. 10 2024 OD 10:00 hodin se bude konat kurz "KAŽDODENNÍ ŽIVOT V BAROKNÍCH ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Více o kurzu:

Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

 

     Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Osnova:

1. Sex v době temna

2. Obyčejný život v baroku ( život bez lesku barokní nádhery)

3. Kriminalita a každodennost

4. Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě

5. Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?

6. Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

 

     Od 9. 10. 2024 od 10.00 hodin se bude konat kurz "BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH"

Více o kurzu:

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Osnova

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

 

 

  1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
  2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
  3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
  4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
  5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
  6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                               

 

 
 
 
 

Kontaktní osoba

Ludmila Grillowitzerová

knihovna@hodonice.cz

Místní knihovna v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice

 

Vyhledávání v katalogu